Bezgluténové produkty

Bezlepkové výrobky samé o sebe obsahujú viac tukov, sacharidov a sodíka, ako klasické obsahujúce glutén. V posledných rokoch možno pozorovať veľký záujem laickej verejnosti o bezgluténovú diétu (GFD - Gluten Free Diet). Ide o jeden z najmódnejších dietetických návykov v Európe a USA. Počet ľudí na bezgluténovej diéte zďaleka prevyšuje počet pacientov s celiakiou, pri ktorej bezgluténová diéta predstavuje jedinú možnú liečbu. Je zaujímavé, že podľa najnovších výskumov v Európe len 20% z tých, ktorí sú na bezgluténovej diéte, majú celiakiu. Až 80% ľudí sa stravuje bezgluténovo kvôli iným gastrointestinálnym ťažkostiam, pri ktorých im bezlepková diéta pomáha a cítia sa tak lepšie, prípadne je to ich životný štýl.

Načítavanie

Bezlepkové výrobky samé o sebe obsahujú viac tukov, sacharidov a sodíka, ako klasické obsahujúce glutén. V posledných rokoch možno pozorovať veľký záujem laickej verejnosti o bezgluténovú diétu (GFD - Gluten Free Diet). Ide o jeden z najmódnejších dietetických návykov v Európe a USA. Počet ľudí na bezgluténovej diéte zďaleka prevyšuje počet pacientov s celiakiou, pri ktorej bezgluténová diéta predstavuje jedinú možnú liečbu. Je zaujímavé, že podľa najnovších výskumov v Európe len 20% z tých, ktorí sú na bezgluténovej diéte, majú celiakiu. Až 80% ľudí sa stravuje bezgluténovo kvôli iným gastrointestinálnym ťažkostiam, pri ktorých im bezlepková diéta pomáha a cítia sa tak lepšie, prípadne je to ich životný štýl.